Paralia Health B.V.

Paralia Health B.V. wil waarde toevoegen aan de gezondheidszorg door mee te werken aan de optimalisatie van de diagnostiek en van medische laboratoria in Nederland. Zij ondersteunt hierbij zowel laboratoriumorganisaties als leveranciers.

Medische laboratoria fuseren in de nabije toekomst tot grote productielocaties. Daarnaast ontstaan er netwerkorganisaties van medische laboratoria uit eerste en tweede lijn.

De patiënt wordt steeds kritischer en wordt verantwoordelijk voor het managen van zijn eigen gezondheid.

Zelfmanagement en thuistesten worden steeds gebruikelijker. Dit wordt door de snelle technologische ontwikkelingen, door de introductie van marktwerking in de zorg en de focus op preventie versneld.

Expert in medische laboratoria

FotoHP
Marty#2
Vragen of meer informatie opvragen?